«Stugureint»

Tekst: Ørnulf Juvkam Dyve    Musikk: Ørnulf Juvkam Dyve

Stugureint

Ska så lite te – irritera me – ja koss kan det skje
at han ska få te alt, men ikkji e
Stein som’n tek i den bli te gull
Snart æ heile tolmodsbalja full

Det æ så trått å sjå – når ein dag æ grå – at du har ein
nabo som jaggu får te alt’n prøva på
Men inst inni me, står ein kort beskjed;
Du får prøve å beherske de

Det æ ’kji stugureint å deng’ ein Halling
Det æ ’kji stugureint å kall’ ein Halling før balling
Æ ’kji stugureint å ta te sulling å tralling
når ein Halling bli sendt på dør

Kun eit gråsvart fjell skille me å’n Kjell – å mø tala likt
men pengeboke hass æ tjukkar lell
Kjaften går, sjå på alt’n får
E har kome dit som grensa går

E står i usynlig frakk, får verken nikk enn takk, e har prøvd
Carpe Diem, men Diem låg visst brakk
Inst inni me står ein kort beskjed
Du får prøve å beherske de

Det æ ’kji stugureint å deng’ ein Halling…

Kanskje kjem det ein dag då e æ likast lell
Kanskje va det støtt slek i skallin på’n Kjell…

Det æ ’kji stugureint å deng’ ein Halling…