«Historisk»

Tekst: Ørnulf Juvkan Dyve    Musikk: Ørnulf Juvkan Dyve/Alf Magne Hillestad

Historisk

Stod med hørselvern å titta då fyste smellen let
Prøvde trøste det e kunne då’n Jesus låg og gret
Jaga Pesta med ei rive - følgde Nansen rundt på ski
Va på tur med sterke arma i nittensekstini

Men e hugsa fyste gongen då e tørde
Og ko sæl e vart då hånde di sa ja
Då e trengde de som mest – og du følgde
og du ga me ro og sa det sku gå bra
Det sku gå bra…

Plukka barten tå ein tysker då’n tok te vara brysk
Ba’n Luther skrive teso – syns ’n virka altfør kysk
Va i Jeriko å spelte – hadde trøkk i hødne då
La eit isfjell midt i havet som Titanic kjørde på

Men e hugsa fyste gongen då e tørde
Og ko sæl e vart då hånde di sa ja
Då e trengde de som mest – og du følgde
og du ga me ro og sa det sku gå bra
Hugsa svaret som du ga me va retorisk
då e spørde koffør augo dine skein
Før me æ det dèt som æ historisk;
Gyldne tima du har meisla inn i stein

Skreiv ei tale før’n kong Martin - hausta go’ord kun før den
Gjørte’n Moses dele vatnet – fekk ’n over, smått om senn
Laga gjerde neri Kina – brukte vel med stein og tid
Å e reiv eit anna gjerde i nittenåttini

Men e hugsa fyste gongen då e tørde…