«Skogen i se sjøl»

Tekst: Ørnulf Juvkan Dyve    Musikk: Ørnulf Juvkan Dyve

Skogen i se sjøl

Le se bøye som eit siv
før eit sterkt og rikar liv
Kanskje bere det enn knekke mens’n kliv

Vara vrang og vara snill
Vara varsom vara vill
Vise råskapen der andre sådde tvil

Finne skogen i se sjøl
Likt før go’kar som før knøl
Den som leita blant treo han ska finne
Kanskje ligg vegen bein
om’n løfta på ei grein
Det finns ingenting å tapa – alt å finne

Tenke som ein gamal mann
når det trengs te god førstand
sjøl om hjarta står i ung og utemd brann

Vara vatn vara eld
Vara lys når det bli kveld
Vara arm te trøst når lange skugga fell

Finne skogen i se sjøl…