«Eit gøtt gamalt frieri»

Tekst: Ørnulf Juvkam Dyve    Musikk: Ørnulf Juvkam Dyve

Eit gøtt gamalt frieri


Sama gamle låten om guten og jenta
Guten som farta, jenta som venta
Tru me, du gut, må ’kji prøve fleir
Treng ikkji leite meir.
Nei, treng ikkji leite meir

Sama gamle låten gjekk om att og om att
Ho såg at’n reist, men visste at’n kom att
Tenkte vel som så at’n kjem te land
den dagen han står som ein man.
Ja, den dagen han står som ein mann

Før alt mens’n leitte så stod ho like ved
Ho ville ’kji masa, ho skulle ikkji be
Han såg ikkji ho som’n møtte aller fysst
Vassa te knes over bekken då’n va tyst

Men jenta, ho va like blid
Ho venta på ko han sku si
Visste det sku koma ei tid
før eit gøtt gamalt frieri

Ho tenkte nok sitt mens ho gjekk der og venta
Sång kanskje sangen om guten og jenta
Sa te se sjøl; ”veit ko låten treng!
Han treng te eit nytt refreng.
Ja, han treng te eit nytt refreng

Før alt mens’n leitte så stod ho like ved
Ho ville ’kji masa ho skulle ikkji be
Så snudde’n vel nasin mot ho han møtte fysst
Treng ikkji vasse over bekken æ du tyst

Det va kvelden då ho følgde’n blid
Han gjekk på kne, ho hørde’n si;
”vil du vara jenta mi”
i eit gøtt gamalt frieri