«Ei varmare stelle»

Tekst: Ørnulf Juvkam Dyve    Musikk: Ørnulf Juvkam Dyve

Ei varmare stelle

Det æ tru i alle tanka
Det finns håp før den som ber
Æ ei trøst før den som si;
det får skje det som skjer
Ligg eit bud om nye daga
i ei dør du møte stengd
Neste dag bli berre slek’n bli laga

Gje me håp
Gje me tru
Gje me det som ska te
Gje me krafte som kan fløta fjelle’
Kanskje sit e å stire
på ei grense like ve’
Bakom den finns ei varmare stelle

Følgje tankin, følgje true
Verne håpe’ i ei bønn
Skjenke trøst te han som prata
om himmel og lønn
Le den stengde døre vara
Hella gløtte på ei ny
Så kan dagen som tok kveld berre fara

Gje me håp
Gje me tru
Gje me det som ska te
Gje me krafte som kan fløta fjelle’
Kanskje sit e å stire
på ei grense like ve’
Bakom den finns ei varmare stelle