«Kem æ’ du»

Tekst: Ørnulf Juvkam Dyve    Musikk: Ørnulf Juvkam Dyve

Kem æ’ du

Bryt de’ inn der liv bli laga
Måle mørke, tonge daga
Du te himmels – ho te svart
Håpa rollo skifta snart

Tek eit liv men le’ det leva
Ho som skrik og du som teva
Englesang og røtin skam
Jævelskap i salig ham

Kem æ’ du
Koffør gjer du som du gjer
Kem æ’ du
Ligg i løynd der ingen ser
Ko slags tanke legg du bak
Æ’ du sterk enn æ’ du svak
Ja, førtel me – rett å rak;
Kem æ’ du

Du som tok de sjøl te’ rette
Va’ det du som før sku’ mette
han som tok. Og du som ga’;
kunn’ du ingen lærdom ta?

Bryt de’ inn der liv bli laga
Måle mørke, tonge daga
Du te himmels – ho te svart
Håpa rollo skifta snart

Kem æ’ du…