«Eitt steg»

Tekst: Ørnulf Juvkam Dyve    Musikk: Ørnulf Juvkam Dyve

Eitt steg


Som edderkoppen fast i tankespinn
Balansera på ein tråd som tauga sjele inn
Han tenke verken før enn imot
Så ser’n det, så får’n det
Ein hedning går i blot

Eitt steg frå tru te lov
mens lyset går i sakte film og tankin går med hov
Eitt steg mens livet sov
Så ingen såg at sjele va på rov…

Spinn eit nett som tvinga’n te stå i ro
Edderkoppen tek ’en om ’en lea se no
Nette by’na snøre se som not
Men han må det, han må det
Ein hedning går i blot


Eitt steg frå tru te lov
mens lyset går i sakte film og tankin går med hov
Eitt steg mens livet sov
Så ingen såg, nei, ingen såg at såg at sjele va på rov…

Han spørde dei te råds, både hedning og prest
Sannheite fann ’en hjå han som laug best
Han spørde dei te råds, både hedning og prest
Sannheite fann ’en hjå han som laug best