«I grenseland»

Tekst: Ørnulf Juvkam Dyve/Gaute Lein Ausrød    Musikk: Ørnulf Juvkam Dyve

I grenseland

Stille, stille mørgostund
Snautt med gull, men øpin munn
Surra rundt i grenseland
Ei æ draum og ei æ sann
Draumen æ så søt og bli’
Vakna opp - så æ ho mi

Krype nemmar, halde rundt
Trøytt og døsig, varmt å lunt
Dreg tebake te grenseland
Ho æ draum og ho æ sann
Stille, stille mørgostund
Gull i draum og øpin munn

Trur at draumen æ sann
som rus i Grenseland
Vakna opp og draumen førsvann
men ho e ein gong vann - ho æ sann

Ho får arm å ligge på
Heilt i ro, le tie gå
Arm i arm i Grenseland
Heldig e’ som draumen fann
Tenke det, men treng ’kji si;
Sæl i de, du jenta mi…