«Segnet om Svartufs»

Tekst: Thomas Hellekås    Musikk: Thomas Hellekås

Han tok ut på jakt.
I hvertfall va’ det dét han hadde sagt.
Men han tenkte fælt,
på det han hadde hørt og hadde blitt fortælt:
Om ein rikdom lenger ut, i Svartufs’ mørke djup.

Lita lønn og dårleg råd frista han lenger enn han bruka gå.
Så sikta han seg inn, uvitande om at a’ griskhet blir ein blind.
Så kom’n te’ et stup.
Her skimta’n Svartufs mørke djup

I fjella, der villfølka lev’,
der huldrune gviler og trøllungan sev
ved gaupa og gråbein og bjønn,
der ligge’ det ein rikdom i Svartufs mørke tjønn.

Og i tjønna låg det gull.
Han fråda om kjeften og fylte skreppa full.
Så snudde’n færr å gå, men føtan va’ tunge og bakken va’ trå.
Så sakk’n som ein stein
og kom aller, aller heim

frå fjella der villfølka lev’,
der huldrune gviler og trøllungan sev
ved gaupa og gråbein og bjønn,
der ligge’ det ein rikdom i Svartufs mørke tjønn.

Det kom færr å bli,
segnet om Svartufs med rikdomen i.
Og gutten som fant
gullet i tjønna før han forsvant.
Men det e’ ingen som fær.
Rikdomen hører te’ der

i fjella, der villfølka lev’,
der huldrune gviler og trøllungan sev
ved gaupa og gråbein og bjønn,
der ligge’ det ein rikdom i Svartufs mørke tjønn.