«Einaste færr meg»

Tekst: Svein Eivind Mo Haugan    Musikk: Svein Eivind Mo Haugan

Du veit du va’ den einaste færr meg.
Nå må eg gå aleine uten deg.
Og dei samma ting eg tenker på hver kveld;
at eg og du rondt inaen held.
Færr du e’ den beste jenta som eg veit,
og eg veit eg sie’ detta elt færr seint,
gode du.

Du e’ så fin. Du e’ så bra.
Den einaste jenta eg vi’ ha.
Skulle ønske du konne bli
med meg færr evig tid.

Og bilda som me ein gong tok
og lima i ei bok,
dei ligg i ask og ventar i ein krok
med gåvun du ein gong fekk,
som ligg der i ein sekk,
men deg fær eg aller pakka vekk,
gode du.

Du e’ så fin. Du e’ så bra.
Den einaste jenta eg vi’ ha.
Skulle ønske du konne bli
med meg færr evig tid.

Mange kveldar, som kan vera drømt,
så sa’e du eg aller sku’ bli glømt.
Og eg vælger å tru på det du sa
og eg håpar vidar’ at du fær det bra.
Detta e’ ei lita helsing i frå meg;
frå ein som bestandig kjem te’ å elske deg,
færr den du e’.