«Gje meg meir»

Tekst: Thomas Hellekås    Musikk: Thomas Hellekås

Gje meg meir a’ det meste.
Det e’ plass te’ meire, vi’ eg tru.
Færr eg treng meir hell dei fleste.
Å! Kjør på - det e’ elt færr seint å snu.

Eg låg og svimla og skolv - trudde eg låg færr døden.
Makan te’ hugguverk så sår.
Så brennvin blei inntatt med føden.
Eg vi’ heller vera der eg va’ i gjår.

Gje meg meir a’ det meste.
Det e’ plass te’ meire, vi’ eg tru.
Færr eg treng meir hell dei fleste.
Å! Kjør på - det e’ elt færr seint å snu.

Uberegneleg og vrang og vanskeleg å temme.
Døbbeltsyn som gangar seg med fleir.
Frå mørkret hører eg ei stemme
som sie’ at eg sikkert trenge’ meir.

Gje meg meir a’ det meste.
Det e’ plass te’ meire, vi’ eg tru.
Færr eg treng meir hell dei fleste.
Å! Kjør på - det e’ elt færr seint å snu.

Gje meg meir a’ det meste.
Det e’ plass te’ meire, vi’ eg tru.
Færr eg treng meir hell dei fleste.
Å! Kjør på - det e’ elt færr seint å snu.

Å! Eg ska ’kje vippast a’ ein pinne.
Eg held nok på som før.
Når døden inntreff vi’ dei finne
meg i selskap med mi tyngste bør.

Gje meg meir a’ det meste.
Det e’ plass te’ meire, vi’ eg tru.
Færr eg treng meir hell dei fleste.
Å! Kjør på - det e’ elt færr seint å snu.