«Reddande engel»

Tekst: Per Anders Buen Garnås/Thomas Hellekås    Musikk: Thomas Hellekås

Eg e` ein fredeleg mann, som fred aller finn.
Gjeng der eg kan - følger vilje og sinn.
Hårr eg vi` gå, styrer mi sjel
ein plass langt vekk frå himmel og Hel.
Og bakom elt elt solskinn og himmelens rand
ligg det eit stille og uakta land

Eg burde vell gå te` ein plass som e` god
der følka e` glade, full a` te`tru og ro
Men eg trur`kje eg orkar, færr angsten tek grep.
Smila dei sårar og blikka dei drep.
Og bakom elt solskin og himmelens rand
ligg det eit stille og uakta land.

I det eg ville røme, kom det fram ein ung mann.
Han såg meg i augo og øgna min plan
Han sa "Ikkje engst deg, Eg veit hårr du e`
Når du finn heim att så finn du au fred.
Eg e` din svartvinga engel - bestandig på vakt,
Når du finn heim hugs det eg har sagt.