«Salt og lys»

Tekst: Ivar Skippervold    Musikk: Ivar Skippervold

Når saltvannet syder i høy temperatur
Skjer underet som en magi
Vannet fordamper, saltet blir samlet
Krystallisert, det er kjemi

Mennesket lever sin tilmålte tid
Et under at livet blir til
Vi er mer enn kjøtt og blod
Mer enn kjemi og biologi
Vi eier drømmer, undring og lengsler
Det løfter oss ut fra materiens grenser
Mennesket, mennesket
Mennesket, har en hellig verdi

Da Mesteren Jesus gjestet vår jord
Sa han at vi er jordens salt
Lyset og saltet, det trenger verden
Gjør verden god, ble vi fortalt

Mennesket lever sin tilmålte tid
Et under at livet blir til
Vi er mer enn kjøtt og blod
Mer enn kjemi og biologi
Vi eier drømmer, undring og lengsler
Det løfter oss ut fra materiens grenser
Mennesket, mennesket
Er mere enn du ser

Vi eier drømmer, undring og lengsler
Det løfter oss ut fra materiens grenser
Mennesket, mennesket
Mennesket, har en hellig verdi