«Ingen kan stanse tanken»

Tekst: Ivar Skippervold    Musikk: Ivar Skippervold

Ingen kan stanse vinden
Ingen kan hindre tankens flukt
Vinden blåser dit den vil
Tanken har sitt eget spill
Fri fra lov og regler

Vinden blåser, vinden suser
Hvor kommer den fra
Vinden blåser, vinden suser
Hvor farer den hen

Ingen kan stanse havet
Veldige krefter, ebbe og flo
Heves, synkes, tidevann
Ingen makt i noe land
Temmer slike krefter

Havet heves, havet synker
Hvem kan stå i mot
Havet heves, havet synker
Hvem kan hindre det

Ingen kan stanse tanken
Den søker dypt og den søker høyt
Over vind og under hav
Fra vår fødsel til vår grav
Er tanken fri for alle

Tanken søker, tanken finner
Hvem kan hindre den
Tanken søker, tanken finner
Hvem kan stanse den