«Komme til orde»

Tekst: Ivar Skippervold    Musikk: Ivar Skippervold

Hvem kan komme til orde
I en tid med forbud og tvang
Hvem kan høre stemmen
Til de stemmeløses sang
De som har makt kommer til orde
De eier språket
De eier scenen
De sensurerer det som blir sagt
De eier språket
De eier scenen
De ordløse kler seg i taushets drakt

Når tiden er inne vil blyghet forsvinne
Da høres det folk som har tiet
Stemmeløse finner sammen
Varsomt tennes frihetsflammen
De kommer til orde, krever sin rett
De vil bli hørt og sett

Alle tause i verden
Som blir knuget og faller om
Vil en gang stå samlet
I en hær som en veldig flom
Dagen vil gry, natten forsvinne
Da vil de rope
Da skal de høres
Dagen vil komme, de vil stå vakt
Da vil de rope
Da skal de høres
Frigjort blir alle fra taushets drakt.