«Endring»

Tekst: Ivar Skippervold    Musikk: Ivar Skippervold

Alt endres der livet leves
Vår tid er en tilmålt stund
Hvert pust er en tidens gave
Hver time, hvert sekund

Tanker og kunnskap, opplest og vedtatt
Blir konfrontert med den nye tid
Det som var nytt eldes og endres
Forandring er tegn på at det er liv

Alt endres der livet leves
Hver tid har sitt eget preg
Et skifte kan skje så stille
Umerkelig steg for steg

Alt endres der livet leves
Omveltning kan skje så brått
En sannhet kan vakle, falle
Når ny kunnskap blir forstått

Tanker og kunnskap, opplest og vedtatt
Blir konfrontert med den nye tid
Det som var nytt eldes og endres
Forandring er tegn på at det er liv

Alt endres der livet leves
Det er ingen kraft på jord
Som kan hindrer tiden å fare
Mot fremtid der endring gror