«Lære av vår fortid»

Tekst: Ivar Skippervold    Musikk: Ivar Skippervold

Skal vi lære av vår fortid
Må vi kjenne den
Lære om det glemte
Vite hva som hendte
Kanskje kan vi finne
Tanker, små og store
Se verdien av
Det andre gjorde

Noen skapte glede andre skapte sorg
Noen bygget vennskap andre forsvarsborg
Noen skapte kriger, andre skapte fred
Det noen bygde stein for stein tok andre og reiv ned

Menneskene lever ikke for seg selv
Historien er bekker som vokser til en elv
Bekker flyter sammen, går mot store hav
Fortellinger om det som var kan skape liv i dag