«So, ro lillemann»

Tekst: Thorbjørn Egner    Musikk: Christian Hartmann