«Dyrene i Afrika»

Tekst: Thorbjørn Egner    Musikk: Christian Hartmann