«Her kommer Ole Brumm»

Tekst: Thorbjørn Egner    Musikk: Christian Hartmann