Notice: Undefined variable: promo in /home/grammofo/public_html/utgivelser/lyrics.php on line 112
«Rym, reis, struk» : «Ein fot innafor» : Von : Grammofon

«Rym, reis, struk»

Tekst: Ole Jonny Bekkemellem    Musikk: Geir Sletten

E ser nok at du slit nå
Strikken held på å ryk
Du ha tåla altfor mykjy i altfor lang ei tid
Du mista gnist og kraft
Sjå kant du heild på å bli

Keinn det vera mogle?
Såg ’kje mange som døkk
Ei stond så va e sikker på at ”detta tek ’kje slutt”
Men nå æ leiken andelein
For plutsele braut kvanndagen ut

RYM, REIS, STRUK OG KOM DE FRÅ
E VEIT AT HO VA BRA, MEN DET Æ LENGJE SIA NÅ
NÅ GÅR DU DER OG ILLTRIVST – INGOR FRAMTID DER Å SJÅ
TÅ KUTEN, GUT OG KOM DE DER IFRÅ

E veit ’kje kant det b’ynte
Kår det va det glapp
Mæ innsyn i frå ute kunn det virke nokså fint
Men inna husets veggje
Låg visst mistrøste stinn

RYM, REIS…..

Keinn det vera du spør de sjøl iblant, um ting kunn vore gjort på anna vis
Heill gjekk det berre tomt for brensel ettekårt
Når følelsun fraus fast i tid’n

RYM, REIS, STRUK