Notice: Undefined variable: promo in /home/grammofo/public_html/utgivelser/lyrics.php on line 112
«Deinn som du æ» : «Ein fot innafor» : Von : Grammofon

«Deinn som du æ»

Tekst: Ole Jonny Bekkemellem    Musikk: Geir Sletten

Eit liv æ ei gåte mæ spørsmål te svar.
Ei reise som går ette okjente far
Så grip mæ de pjanket og gje de i veig.
De dågån du finn bli dæ livet du eig

Det æ verre å tåpå heill eilder å få
Si døm som ha haft utta eingong å sjå
Det æ bedre å veta, heill å gå og lure på
Kant alt kunn ha vore hvis da va eit nå.

SÅ GRIP DU DIN DAG MÆ BEGJÆRLIGE HEND
OG GØYM N I HJERTA SOM KJÆRASTE VENN
NÅR DÅGÅN BLI REGNA SÅ HUGS DU PÅ DÆ
DET Æ DESSA SOM GJER DE TE DEINN SOM DU Æ

Di tankein du tenkje forvalta du best
Når du keinn få delt døm som rir de som væsst
Og dyrk fram di fine mæ varme og lyst
Der finn du ballaste som styrka te dyst

SÅ GRIP DU.......