Notice: Undefined variable: promo in /home/grammofo/public_html/utgivelser/lyrics.php on line 112
«Furukeill`n» : «Ein fot innafor» : Von : Grammofon

«Furukeill`n»

Tekst: Ole Jonny Bekkemellem    Musikk: Geir Sletten

Tunge skye ligg og truga
Lummert værdrag heng og syg
Mo og myr i redsel ruga
Tord’vær kjøm som olme tyr
Lauv og gras det skjølv i spenning
Fuggelsangen stilna ha
Svart og dyster himmilkvelving
Spår um dæ som kåmmå ska

Går eit søkk i liv og levnad
Ved det fysste varme drønn
Kå bli dommen for min lagnad
Høyre nugun på mi bønn

Elding flyg i ville høe
Regnet hardt mot bakka smeill
Skogen skrik i arme nøde
Kjøm mitt daudhaugg nå i kveld?
Ha ’kje sett slikt vær på leingje
Kanskje eilder, nugun gong
Ligg her knyte me i sengje
Stugu tykkjyst altfor trong

Kvasse glimt i myrkje blenkje
Vind og væte vise teinn
Uppi li’n forlatt og einsle
Står ein furukeill og breinn

Så reidd, kjeinne kå det bit
Ser da ut som at alt kjøm hit
Fløtt me onda glas og dør
Sjå ut, dæ e knappast tør
E støkk, det glema og det smeill
Håmmårhånd uppi skyom gneill
Tor heinn kjøre bukkein hardt i kveld

Langt um lengje ljoset seira
Kjøm eit gråle bél i øst
Regnet stilna, fauna feira
Finn i renska luft si trøst
Fuggelsangen atter trilla
Va ’kje endin likevel
Ser ein ikøynn som forvilla
Tumla ut frå rusk og ræl

Nå tek angst og otte ende
Berre furukeill’n står svart
Ned mot jord’n n åsyn vende
Siste reis for honom vart

E går – stilt utpå gard’n
Ser tomt over grunne dal’n
Tunt slør tå røyken grå
Sig trist over elve nå
Va du redningje for me
E står, men du går i kne
¨Tankjin min i kveld ska gå åt de….