Notice: Undefined variable: promo in /home/grammofo/public_html/utgivelser/lyrics.php on line 112
«Ein fot innafor» : «Ein fot innafor» : Von : Grammofon

«Ein fot innafor»

Tekst: Ole Jonny Bekkemellem    Musikk: Geir Sletten

E ha prøvd i eille år slik far min eingong sa
Få foten innafor, så greie du de bra
Folk kjeinne namnet ditt, og veit nok kæm du æ
Og syne du de flink og stram, så veit døm kå døm fæ
Kom støtt ihog i eitt og alt, så lyt du berre heilde på

Still ikkje spørsmålstegn ved lønningsvekst og slikt
Men glis så breitt du berre lyt, og fastheild at du trivst
Stikk nåsån fram så godt du keinn, og synlegjer de sjøl
Og spør døm um eit ekstra tak, så stå på te du blør
Kom støtt i hog i eitt og alt, æ det umågjerran få

EIN FOT INNUM DØRE
DÆ LYT VÆRE MOTTOET DITT
EIN FOT INNUM DØRE
SÅ BLI DET BRA TE SIST
E HA FØLGT DEINN FASTE REGLA
TE E SNART GÅR TOM FOR FØT

E va forelska ti o Mari før i tid’n
E va klompåt, ho va Gud, så overjordisk fin
E flaug ho alt te hendest, smiska dæ e veinst
Ho såg ’kje dit e va, ga F ti um feinst
E min tosk, e satsa alt på det såmmå gamle kort

EIN FOT INNUM DØRE
MEN KÅ FANKEN HJØLPTE DÆ
EIN FOT INNUM DØRE
NÅR INGENTING E FÆ
E HA FØLGT DEINN FASTE REGLA
TE E SNART GÅR TOM FOR FØT

Nå sit e og lura på um innsatsen va veik
Kjerringlaus og arbeidsledig, såmmå kå e sleit
E ha følgt deinn faste regla
Te snart går tom for føt