«Skurk og helt»

Tekst: Jon Solberg    Musikk: Jon Solberg

Har nokken sagt te deg at vinden syng
klagesongar i kvar stugodynn
Det e rykter
men du veit det e sant

Har nokken sagt te deg at regnet renn
keldt i nakken i bygd og grend
Det e rykter
men du veit det e sant

Og du hviskar og du tiskar overelt
Og du smiskar og du piskar
Skurk og helt
Skurk og helt

Har nokken sagt te deg at nåtta gjeng
rondt og raslar med kjettingenn ́
Det e rykter
men du veit det e sant

Har nokken sagt te deg at dagen spring
rondt og latar som ingenting
Det e rykter
men du veit det e sant

Og du hviskar og du tiskar overelt
Og du smiskar og du piskar
Skurk og helt
Skurk og helt

Han nokken sagt te deg at du må sjå
detta skrømtet inn i augunn nå
Det e rykter
men du veit det e sant

Og du hviskar og du tiskar overelt
Og du smiskar og du piskar
Skurk og helt
Skurk og helt