«Olle Bolle»

Tekst: Trad.    Musikk: Trad.

Oppe på fjellet der bor det tre troller,
trollefar og trollemor og lille Olle Bolle.
"BØH" sier Trollefar
"BØH, sier Trollemor
Men den lille Olle Bolle sier bare "BØØØØH"