«Jeg er trett og går til ro»

Tekst: Trad.    Musikk: Trad.

Jeg er trett og går til ro
lukker mine øyne to
fader se i kjærlighet
til mitt ringe leie ned

Skjerm all verden fjern og nær
Vokt oss med din englehær
Gi oss alle fred og ro
I vår Herres Jesu tro