«Klappe for deg (gloria)»

Tekst: Ellen Kristine Miles Tveita    Musikk: Ellen Kristine Miles Tveita

Gud, du kom med fred til hvert et sted
Til liten og til stor, du kom med Jesus til vår jord
Og derfor vil vi klapp, klapp, klappe for deg
Klapp, klapp, klappe for deg
Klapp, klapp, klappe for deg
Klapp, klapp, klappe for deg

Gud, du kom med fred til hvert et sted
Til liten og til stor, du kom med Jesus til vår jord
Og derfor vil vi trom, trom, tromme for deg
Trom, trom, tromme for deg
Trom, trom, tromme for deg
Trom, trom, tromme for deg

Trip, trip, trippe for deg
Trip, trip, trippe for deg
Trip, trip, trippe for deg
Trip, trip, trippe for deg

Dans, dans, danse for deg
Dans, dans, danse for deg
Dans, dans, danse for deg
Dans, dans, danse for deg

Yeah!