«Gud vil gjerne trøste»

Tekst: Ellen Kristine Miles Tveita    Musikk: Ellen Kristine Miles Tveita

Far, kan jeg få trøst av deg?
Jesus, kan du hjelpe meg?
Hellige Ånd, jeg ber, kan du være med?

Gud vil gjerne trøste deg
Gud vil gjerne hjelpe deg
og hører når du ber. Gud er alltid med.