«Jeg tror på Gud (trosbekjennelse)»

Tekst: Ellen Kristine Miles Tveita    Musikk: Ellen Kristine Miles Tveita

Jeg tror på Gud, den sterkeste av alle
Som lagde jord og hav og himmel blå
Som lagde trær og dyr og alle mennesker
Vi er Guds barn, det kan vi stole på

Jeg tror på Jesus, han som hjalp så mange
Som er Guds sønn og viser hvem Gud er
Etter han døde, sto han opp fra graven
Selv om vi ikke ser han, er han her

Jeg tror på Ånden, den som lagde kirken
Og som er med oss alle der vi er
Som hjelper oss å være god mot andre
Og hjelper oss å være venner her