Notice: Undefined variable: promo in /home/grammofo/public_html/utgivelser/lyrics.php on line 112
«Prikken øve ien» : «Hjem te deg» : elle melle : Grammofon

«Prikken øve ien»

Tekst: Ingvar Hovland    Musikk: Svein Olav Hyttebakk/ Odd Erik Ognedal

Prikken øve i’en, det e du, min venn.
Midt i melodien sidde eg.
Ikkje ska eg klaga på en prikk igjen,
får eg bare vær med ei som deg.
Sei meg,
vil du ta håndå her, så…
lei meg te deg!

Du e farlige som flammen
Du kan nesten ver orkan
Me e to så hørre sammen
Seile vårt eget osean

Du e sommardagen i mitt vinterland.
Midt i sommarhagen sidde eg.
(Så) ikkje ska eg klaga på det minste grann,
får eg bare lega litt med deg.
Sei meg,
vil du ta håndå her, så…
lei meg te deg!

Du e farlige som flammen
Du kan nesten ver orkan
Me e to så hørre sammen
Seile vårt eget osean