«Nå vandrer fra hver en verdenskrok»

Tekst: Jonas Anton Dahl    Musikk: Alf Fasmer Dahl

Nå vandrer fra hver en verdens krok
I ånden frem, i ånden frem
Et uoverskuelig pilgrimstog
Mot Betlehem, mot Betlehem.

Se, barna går foran, glad i flokk
Så kvinner og menn, så kvinner og menn
Selv skjelvende gamle tar sin stokk:
Til krybben hen, til krybben hen!

For alle har samme hjertetrang
Til julens fred, til julens fred
Guds kirke i Norge, ved våg og vang
Følg med, følg med!
Følg med, følg med! Ååå!

Følg med! Åå. Følg med! Åå.

Og finner du ham i krybbens hø som hyrder så,
som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på.

Ååå. Følg med.