«Lyset tennes i mørket»

Tekst: Trygve Skaug    Musikk: Sølve Styve Etnestad

Stille legger hun barnet ned
Ikke rom for dem noe sted
I ly, i en stall i Davids by

Gråten stiger mot stjernene
Krybben rommer det hellige
Allting forandres nå i natt,
i vår sjeleskatt. Denne julenatt

Engler synger på himmelen.
Synger om håpet og nåde så stor.
Lyset tennes i mørket for vår jord.

Ut av stummende stillhet
Høres toner om kjærlighet
Hvert steg leder oss i natt.
Til vår sjeleskatt. I julenatt.

Engler synger på himmelen
Synger om håpet og nåde så stor
Lyset tennes i mørket for vår jord

Hærskarenes kor som runger med evige ord om fred en sang i vinteren som kjentes for lang.
En sjeleskatt i julenatt.

Engler synger på himmelen
Synger om håpet og nåde så stor
Lyset tennes i mørket for vår jord

Engler synger på himmelen
Synger om håpet og nåde så stor
Lyset tennes i mørket for vår jord