«Mellom øss to»

Tekst: Espen Gulbrandsen    Musikk: Espen Gulbrandsen

Je tenkjer på dæ je sa
om å gi opp og dra herfra
finne ei ænna lei å gå
Je miste meg sjøl ei stunn
je var itte mei i grunn
Je var ute, men er tællbasjat nå

Ælle kænn miste seg sjøl iblant
men du veit det er sant

Je slutter ældri å drømme, je slutter ældri å tru
På dæ som ble født i mellom øss to
Je slutter ældri å håpe sjøl om regnet faller ner
Alt det onde må vike og det gode må skje

Når drømmen får tøffe kår
og stoppes ta gamle sår
så peker du på den rætte væg
Når dørene låses att så har je deg i mi natt
og snart skal du og je ut å gå

Ælle kænn miste seg sjøl iblant
men du veit det er sant

Je slutter ældri å drømme, je slutter ældri å tru
På dæ som ble født i mellom øss to
Je slutter ældri å håpe, sjøl om regnet faller ner
Alt det onde må vike, og det gode må skje