«Barndomshelt»

Tekst: Espen Gulbrandsen    Musikk: Lewi Bergrud

Min barndomshelt tålte tidas tann
Du ble mæ meg fra gutt til mann
Je har ofte tenkt at det var je som fant deg
men det var du som fant meg
Men du som fant meg
Ja det var du som fant meg

Je kænn kjinne mitt hjerte slå
og je veit at dæ var du som slo det på
Je kænn kjinne mitt hjerte slå
je har trygg forvissning mellom slaga nå

Du har vært min hjelp i nød, i trøst, i savn
Du har svart når je har ropt ut alskens navn
Om je går meg bort, det kænn nok skje igjen
Så får jeg en nådevei hjem
så får jeg en nådevei hjem

Je kænn kjinne mitt hjerte slå
og je veit at dæ var du som slo det på
Je kænn kjinne mitt hjerte slå
je har trygg forvissning mellom slaga nå

JESUS