«Falleferdig flygel»

Tekst: Tom Pachecho/Tore Hestbråten    Musikk: Tom Pachecho

DET E` SANT AT DET STÅR ET HELT FLYGEL
MEDT INNI EN ØRKEN
RETT OPP OG NED SKA` DET STÅ DER
I FULLMÅNENS SKINN
ANTAGELIG BLE DET FORLATT DER PÅ 60 - TALLET
AV MANNEN SOM SKREIV EN SANG TIL KJÆRESTEN SIN

NO TÆRES DET NED AV SAND OG AV SOL OG AV TIÅR
KLAPRANDES SLANGA HAR BOL I ET SLITT INSTRUMENT
DET SIES AT SANGEN BLEI SKAPT AV ELSKOV ALEINE
EN SKJØNN MELODI SOM HVER ENESTE AV OSS HAR KJENT

KJÆRLIGHET SKIFTER SÅ FORT FRA SOLSKINN TIL SKYGGE
KJÆRLIGHET SKIFTER SÅ FORT FRA GULL OG TIL TINN
OG ALT SOM E` LEVNA PÅ HJERTETS RUIN
E` EN SANG SOM E` KJENT IFRA MO TEL BERLIN
OG ET FLYGELVRAK I ARIZONAS ØRKENVIND

AV DE FÅ SOM HAR TILBRAKT EI NATT VED DET TRE-MONUMENTET
E` DET NÅEN SOM SI`R AT DET SPELLE NÅR SOLA BRYT FREM
DEM GLOR PÅ EN KAKTUS RETT VED DET HER REST-INSTRUMENTET
ET GRAVSTED FØRR NÅEN - FØRR ANDRE ET ALTER OG HJEM

KJÆRLIGHET SKIFTER SÅ FORT FRA SOLSKINN TIL SKYGGE
KJÆRLIGHET SKIFTER SÅ FORT FRA GULL OG TIL TINN
OG ALT SOM E` LEVNA PÅ HJERTETS RUIN
E` EN SANG SOM E` KJENT IFRA MO TEL BERLIN
OG ET FLYGELVRAK I ARIZONAS ØRKENVIND