«Disney-jul»

Tekst: Eigil Berg    Musikk: Eigil Berg

Det var Disney-jul på TV’n
Jeg hadde nok sett det før
Og Bing Crosby sang på radio’n
Som Bing Crosby fortsatt gjør
Det er rart med tradisjoner
Det er rart med nostalgi
Fra et ganske annet ståsted
Ser du inn i en annen tid

Det var før Karl-Bertil Jonsson
Det var svart hvitt Erik Bye
Kanskje husker du det finest
Når du slipper å få det på ny
For det er rart med tradisjoner
Det er rart med nostalgi
Fra et ganske annet ståsted
Ser du inn i en annen tid

Så nå er Disney-jul no’ annet
Enn det det engang var
Det har skjedd no’ underveis
Med de minnene vi har

Kanskje Hardy-gutter og Tarzan
Skal få finne veien hjem
Til et land vi engang var i
Vi kommer aldri dit igjen
Det er rart med tradisjoner
Det er rart med nostalgi
Fra et ganske annet ståsted
Ser du inn i en annen tid

Så nå er Disney-jul no’ annet
Enn det det engang var
Det har skjedd no’ underveis
Med de minnene vi har

Kanskje Hardy-gutter og Tarzan
Skal få finne veien hjem
Til et land vi engang var i
Der døra står på klem
Det er rart med tradisjoner
Det er rart med nostalgi
Fra et ganske annet ståsted
Ser du inn i en annen tid