Troverdig helt inn til beinet6

Her kommer dine arme små
«Her kommer dine arme små»

Plateanmeldelser · Varden · Så innderlig full av innlevelse at lufta rundt deg sprekker.

Les mer om «Her kommer dine arme små» fra Elias Akselsen