Stugurein norsk brukskunst.4

Stugureint
«Stugureint»

Plateanmeldelser · VG · Det er slett ikke vanskelig å forstå Stauts staute tak på sitt stadig større publikum.

Tekstene - på så bredt Valdres-mål at ordbok er vedlagt, slik deres inspiratorer i Hallingdal, Hellbillies, lenge har operert med - er i all sin hverdagslighet gode både i skjemt og alvor, samtidig som de snart drar like store veksler på sin lokale folkemusikk som Odd Nordstoga gjør.

Låtskriver Ørnulf Juvkam Dyve mangler ennå litt på å nå den jevne gullkvaliteten til Nordstoga, og det er faktisk der folkemusikken er sentral - altså ikke de mer tradisjonelle popvisene her - at Staut nærmer seg noe helt eget.
Feelgood - unnskyld, kjenslegod! - musikk er det åkkesom.

BESTE LÅT: «Eit gøtt gamalt frieri»

STEIN ØSTBØ

Kilde: www.vg.no/musikk/artikkel.php?artid=10109078

Les mer om «Stugureint» fra Staut