Sanger som brenner5

Blod og ild
«Blod og ild»

Plateanmeldelser · VG ·

Kilde: Kilde VG

Les mer om «Blod og ild» fra Veronica Akselsen