Joleplate til ettertanke

Eg såg deg
«Eg såg deg»

Plateanmeldelser · Setesdølen · Sterke, vare tekstar og melodiar som rett som det er minner oss om den folkemusikalske klangbotnen. Det er inntrykket av Anne Karin Kaasa si nye plate som også er å rekne som ei joleplate med innslag av både nytt og gammalt som høyrer høgtida til.

Anne Karin syng med innlevelse og engasjement. Det kan ho stygt gjere, for ho har tydeligvis sjølv hatt så stor innverknad på både tekstar, melodiar og arrangement.

Les mer om «Eg såg deg» fra Anne Karin Kaasa