Høster er Damer i Blues - kort og godt!5

My Precious Blues
«My Precious Blues»

Plateanmeldelser · BluesNews · Selve syretesten på om du kan kalle deg en blues-elsker eller ikke, står for fall.

.

Les mer om «My Precious Blues» fra Women In Blues