Dette er sterkt. Upolert! nådig og skjønt sofistikert .6

Visitor
«Visitor»

Plateanmeldelser · Haugesunds Avis · Kunst med internasjonalt snitt.

Les mer om «Visitor» fra Dadafon