«Visa som alle kjenner»

Tekst: Guren Hagen    Musikk: Guren Hagen

Visa som alle kjenner

Kom bli med inn i varmen
Sett deg ned her hos meg
Så skal je tenne lyset å synge en sang for deg
Visa som alle kjenner, den som vi kan fra før
Den må vi synge sammen
Så den blir og aldri dør

Syng så vi aldri glømmer
Syng så alle ting får fred
Syng slik at alle lytter
Syng mildt å gi beskjed

Tona som leder orda
Fører dit hjerte bor
Er med å bygge sagnet
Gjør visa vår sterk og stor

Syng så vi aldri glømmer
Syng så alle ting får fred
Syng slik at alle lytter
Syng mildt å gi beskjed

Visa som alle kjenner
Den som mange kan fra før
Den må vi synge sammen
Så den blir og aldri dør