«Vakre du»Lytt

Tekst: Ove Røsbak    Musikk: Guren Hagen

Du må bli her, vakre du.
Du må bli her, vakre du.
Åsa vil det.
Stena vil det.
Blomma vil det:
at du ska gå her med meg,
vakre du,
vakre du,
at du må bli her med meg,
vakre du

Du må gå her, vakre du.
Du må gå her, vakre du.
Stjernen vil det,
sola vil det
månen vil det:
at du ska gå her med meg,
vakre du,
vakre du,
at du ska gå her med meg,
vakre du.

Det blir fint her, vakre du.
Det blir fint her, vakre du.
Bjørka vet det.
Sulun vet det.
Skyen’ vet det:
at du får det fint her med meg,
vakre du,
vakre du,
at du får det fint her med meg.