«Tomfull dag»

Tekst: Ørnulf Juvkam Dyve    Musikk: Ørnulf Juvkam Dyve

Mø har eit timeglas
heilt fritt før mas og kjas
Ligg slengt i vater i ein krok
med ei skjurte og ei bok

Ser sande ligg i ro
så evig tid får gro
Og sole – den går alder ned
Tidlaus sommar, ro og fred – og sangen om;

Na – Nada nanana
Na – Nada nanana
Den om ingenting å gjera
Na-na-na
Na – Nada nanana
Na – Nada nanana
Og få gjera det i fred

Så gøtt å ligge her
blant ville jordebær
Plukka berre det e må
finn eit strå og trer dei på

Det bli eit perlekje´
som du ska få tå me
Og sole – den går alder ned
Tidlaus sommar, ro og fred – og sangen om;

Na – Nada nanana
Na – Nada nanana
Den om ingenting å gjera
Na-na-na
Na – Nada nanana
Na – Nada nanana
Og få gjera det i fred

Så kan dagen gå i ring
Fylle´n opp med ingenting
og når ingenting æ full
berre ser e me omkring
og ser dagen gå i ring
Fylle´n opp med ingenting
og når ingenting æ full
berre ser e me omkring

Ein nakin fot i gras
og der står du te stas
og fylle heile dagen min
i ein kjol som byr me inn

Du le me smaka på
eit bær som sit på strå
Og sole – den går alder ned
Tidlaus sommar, ro og fred – og sangen om;

Na – Nada nanana
Na – Nada nanana
Den om ingenting å gjera
Na-na-na
Na – Nada nanana
Na – Nada nanana
Og få gjera det i fred

Så kan dagen gå i ring
Fylle´n opp med ingenting
og når ingenting æ full
berre ser e me omkring
og ser dagen gå i ring
Fylle´n opp med ingenting
og når ingentingeling æ full
berre ser e me omkring

Så kan dagen gå i ring
Fylle´n opp med ingenting
og når ingenting æ full
berre ser e me omkring….

…ser at du og e æ alt og ingenting