«Stille netter»

Tekst: Ingvar Hovland/Lars Martin Myhre    Musikk: Lars Martin Myhre

Så stille byen blir når strømmen er lav.
Så stille dag er dagen etter.
Så stille flyet glir når motor’n er av.
Så mange, lange stille netter.

Så stille mørket er i netter som nå,
når hele verden holder pusten.
Vi er alene her, og byen er blå.
Mens Himlens port er rød i rusten.

Men det er nok for meg med følge hjem
og egen nøkkel hvis vi finner frem.
I stille netter søker hjertet ly -
før verden begynner på ny.

Men det er nok for meg med følge hjem
og egen nøkkel hvis vi finner frem.
I stille netter søker hjertet ly -
før verden begynner på ny.

Så stille stormen er før stormen er fri.
I taushet tenner noen varden.
Det blir så stille her når alt er forbi.
Og stille jager leoparden.

Vi er alene her, og byen er blå
som tjernet i den sorte skogen.
Så stille mørket er i netter som nå.
Så stille grøden gror bak plogen.