«Påsån»

Tekst: Oddbjørn Holla    Musikk: Oddbjørn Holla/Lars Endrerud

Det sto ein sliten hålut påså
På mitt gamle guterom
Full a ting og tang rask og slikt
Frå den gången eg va ung
Fotballkort og gamle strængar
Ein liten kniv, ei minnebok
Med lykkedikt frå barnehendar,
Og et vers skrivi a mor

Ref:
Held godt fast i gamle minne
Det e rem små som stend seg best
Trænkje vørå store greine
Det e dem som glitrar mest
Et julekort frå mor på Skogen
Ein strikka vått sendt i frå Bø
Ja når berg og dal kånn skiller
Ta minna fram å dvel ved dem

Eg plukka upp den gamle snella
Eg fekk når eg fylde ti
Shimano sa'n med den ska'ru ta'n
Den Tryta ska bli ri
Å sola duppa seg i vatne
Når eg sveivan upp på land
Eg harkje fiska noko særleg,
Når bære eg stod att på land

Ref:

Bridge:
Live flyg febi, finn ein plass å putt det i
Ei svunnen tid, et lite vyndøy å kikke i
Du veit ein huskar ting litt bære, me ein påså å ha rem i
Ei lita dynn, te ei tid, som e febi

I bånn på påsån låg et bilde
Frå me bygde huset her
Eg og papa sitt på tråppa
Det e kaffikoppar der
Ein liten prat, ein pust i bakken
Eg e så gla me tok kånn tid
Godt mamma putta uppi bildet
Fe meg har slikt elt ting å si