«Mauren»

Tekst: Inger Hagerup    Musikk: Marianne R. Halmrast

Liten?
Jeg?
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er DU større enn deg selv
kanskje?