«Lett å vara kødd men det køsta vara kar»

Tekst: Ørnulf J. Dyve    Musikk: Ørnulf J. Dyve

I mange, lange år kom e rekan på ei fjøl
Lett å vara kødd men det køsta vara kar
Gjorde e eit slag vart e kortpustan og støl
Lett å vara kødd men det køsta vara kar

Blemeneva om e tok eit tak
Lett å vara kødd men det køsta vara kar
Såg e arbeid vart e bleik og spak
Leitt å vara kødd – dreg te skogs

Den grøvste gråne le mø stå i fred
Men resten ska mø denge opp te pinneved
Den grøvste gråne le mø stå i fred
Men resten ska før fanken bli te pinneved

Der høgspenten går lyt mø rydde øss ei lei
Lett å vara kødd men det køsta vara kar
Seks mil lang og tredve meter brei
Lett å vara kødd men det køsta vara kar

Blør i nevo – kjenne sveittin renn
Lett å vara kødd men det køsta vara kar
Steg før steg – tek eitt i senn
Leitt å vara kødd – dreg te skogs

Den grøvste gråne le mø stå i fred…

Høgg og går over stokk og stein
Lett å vara kødd men det køsta vara kar
Ryggen verka men æ sterk og bein
Lett å vara kødd men det køsta vara kar

Syns du det æ bratt kan du banne på
Lett å vara kødd men det køsta vara kar
at neste klyv æ brattar endå
Leitt å vara kødd – dreg te skogs

Den grøvste gråne le mø stå i fred…

Ette tretten timas dag får e finne me ei seng
Lett å vara kødd men det køsta vara kar
Der finn e ho som minne me om sol og sommareng
Lett å vara kødd men det køsta vara kar

Månin skin og sveittin renn
Lett å vara kødd men det køsta vara kar
lokka fram ein låt og søv te ho æ fem
Leitt å vara kødd – dreg te skogs

Den grøvste gråne le mø stå i fred…